Hướng dẫn gửi truyện tham gia cuộc thi TGUM7

CHÚ Ý: các bạn chỉ up truyện lên thư mục thế giới ước mơ 7 nếu tham gia cuộc thi này. Nếu chỉ up truyện lên website hãy up truyện vào mục “truyện chờ xét duyệt”

 

Bước 1:Đầu tiên bạn click vào tên của mình ở góc trên cùng bên phải
Hình ảnh đính kèm

Bước 2: Click vào “Danh Sách Truyện”
Hình ảnh đính kèm

Bước 3: click vào “Đăng Truyện Mới”
Hình ảnh đính kèm

Bước 4:  Điền đầy đủ thông tin cần thiết, chọn mục muốn đăng truyện vào rồi click đăng truyện
Hình ảnh đính kèm

Bước 5: Vậy là bạn đã có truyện :D tiếp theo bạn cần up thêm các trang truyện vào 1 chương truyện, click vào “Thêm Chương Truyện Mới”
Hình ảnh đính kèm

Tiếp tục điền các thông tin như tên của Chương, miêu tả sơ qua và chọn ảnh để up, ở đây bạn có thể up tối đa 30 ảnh, mỗi ảnh được tính là 1 trang truyện. Sau đó ấn “Đăng”  :D
Hình ảnh đính kèm

Chúc các bạn giành được giải cao của cuộc thi

Trả lời

9 Nhận xét