Gây quỹ cộng đồng

Giới thiệu

Là đơn vị duy nhất ở Việt Nam đang thực hiện gây quỹ cộng đồng, Comicola đã kêu gọi vốn thành công gần 2 tỷ đồng cho các dự án văn hóa – nghệ thuật của người Việt. Đặc biệt, các dự án truyện tranh của người Việt do Comicola vận động gây quỹ đã chiếm đến 50% tổng số tiền gây quỹ được.

Thông tin từ báo chí về mô hình gây quỹ cộng đồng của Comicola:

Comicola và các dự án gây quỹ cộng đồng được là 1 trong những sự kiện tiêu biểu được Đài truyền hình Việt Nam nhắc đến trong chương trình năm mới 2016