Giới thiệu dự án “Đào tạo Webtoon”

Giới thiệu về King Sejong Institute Foundation (Hàn Quốc) và dự án đào tạo webtoon lab tại Việt Nam.

Khách mời tham gia chương trình gồm:

  • Họa sĩ meomunden (tác giả truyện tranh “Tai Mèo & Mặt Ngầu”).
  • Họa sĩ Châu Chặt Chém (tác giả truyện tranh “Bad Luck”).
  • Họa sĩ Can Tiểu Hy (tác giả truyện tranh “Địa Ngục Môn”).
  • Đại diện Công ty People & Story (Hàn Quốc).
  • Đại diện tổ chức King Sejong Institute Foundation (Hàn Quốc).