Ra mắt tác phẩm: “Bad Luck” tập 2 (Châu Chặt Chém) “NGẦU” tập 1 (PLNT Senta)