Ra mắt tác phẩm: “Địa Ngục Môn” tập 2 (Can Tiểu Hy) “Nhóm Máu O” tập 3 (Dương Minh Đức)