Dệt Nên Triều Đại

Dệt Nên Triều Đại

Đơn vị tổ chức: Vietnam Centre

Lễ sắc phong Hoàng Thái Hậu triều Lê sơ được tái hiện lại một cách trọn vẹn qua các lễ nghi cung đình và từng nếp áo, miếng vải, từng đường kim mũi chỉ trên những bộ cổ phục rực rỡ.

Trang phục Việt cổ không chỉ nói lên truyền thống văn hóa dân tộc, mà còn kể lại câu chuyện vàng son về một thời đại đã phôi phai theo thời gian. Mạn đàm về cổ phục, chúng ta không chỉ ngồi xuống và nói nhau nghe về chuyện người xưa ăn mặc như thế nào, đi đứng ra sao, mà còn là bàn luận về tương lai trang phục cổ phong sau này nữa. Khát vọng được truyền bá văn hóa Việt Nam ra ngoài thế giới sẽ không bao giờ hết chừng nào vẫn còn những người hướng về cội nguồn.

 

Vietnam Centre

Vietnam Centre là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập vào tháng 3 năm 2017, có trụ sở tại Sydney, Australia. Dệt Nên Triều Đại là dự án văn hóa do nhóm thực hiện gồm hai phần: nghi lễ và trang phục cung đình của Đại Việt thời đầu Lê Sơ (1437-1471).

Hoạt động vì mục đích quảng bá văn hoá Việt Nam ra Thế giới, với mong muốn giới thiệu tinh hoa văn hoá quốc gia và sự rực rỡ của bốn ngàn năm văn hiến tới bạn bè Quốc tế, Vietnam Centre đã cho ra mắt cuốn sách “Dệt nên Triều đại” với sự giúp đỡ của Comicola trong việc vận hành hoạt động gây quỹ, sản xuất, xuất bản và phát hành.