Giao Lưu Tác Phẩm Truyền Thuyết Long Thần Tướng 4

Nhóm tác giả Phong Dương Comics cùng nhà nghiên cứu lịch sử Trần Quang Đức chia sẻ về tác phẩm Long Thần Tướng 4.