Về chúng tôi

Dự án comi.mobi là môt sản phẩm của công ty Comicola, công ty truyện tranh Việt Nam. Được thành lập vào năm 2015, bởi những họa sĩ truyện tranh trẻ ở Việt Nam, Comicola mong muốn xây dựng một cộng đồng họa sĩ trẻ, có chất lượng và sáng tác được các sản phẩm truyện tranh Việt Nam có sức hấp dẫn độc giả.

Thông tin từ báo chí

Đài truyền hình NHK – Nhật Bản làm phóng sự về Comicola